⇐  vystřiženo z Deníku 22.6. 2016

Prioritou nám je . . .
svoboda, volnost, nezávislost


Zásadou nám je . . .
příroda, sport, historie a stará
architektura mikroregionu Zálesí

Vyhraněný názor máme na . . .
lidskou společnost, politiku
a všechny, kteří to myslí dobře

Zájmem se nám stalo téma . . .
"život mimo systém s možnou úpravou určitých pravidel"


   červenec 1966  -  T.O. Zálesí
   26.11. 1986  -  spolek Orlík
   

Účelem stránek je prezentace spolku Orlík a informovanost zájemcům o činnosti a společenských akcích Orlíku.
    -  T.O.Zálesí - kdyby tato osada nezanikla, nevznikl by
        Orlík - jak to tehdy skutečně bylo ...
    -  MFC Orlík Humpolec - vše o legendárním klubu, a mj.
        historie fotbálku v Humpolci, okresní liga od r.1970 ...
    -  a dále - akce kulturní, sportovní, tematické výstavy,
        společenské, různá setkání atd. ...

                        

Stránky, nejen pro všechny přátele shodné "krevní skupiny", připravují
             jménem všech členů spolku Orlík ze Zálesí a od Želivky :
Stan.Kubát,  Vlad.Vratislavský,  Míra "
Mohykán" Fiala,  Roman Havelka
                         spolek.Orlík©Zálesí

   výlety po Humpolecku
   vodní nádrž Sedlice
   vodní dílo Želivka
   klášter Želiv


       autor: Marek Švehla, 574 str.
Životopis významné české osobnosti, rodáka z Humpolce - Ivana M. Jirouse (23.9.1944 - 9.11. 2011). Součástí knihy je více než tři sta unikátních fotografií.Výběr ze zajímavých knih, jejichž obsah je zaměřen na Humpolec a jeho blízké okolí. Vyd. od r. 1929  >>  čtěte zde