Zálesí nebo Zálesí?
Často je zde zmiňován název Zálesí, který má dva významy. Buď se jedná o mikroregion, tedy svazek obcí, jejichž správním centrem je Humpolec. Druhá varianta je název trampské osady na řece Želivce (více zde), která je od roku 1999 sídlem spolku Orlík. Místo je dějištěm všech akcí spolku a zdejší penzion umožňuje pořádání výstavy, besedy a také stálou expozici sport. archivu a sbírky.
       Vaše účast na akcích spolku.
Jestliže Vás zaujal program a komplexně spolek Orlík, můžete se zúčastnit všech uvedených akcí. Předem je nutné informovat se na uvedeném mailu. Velmi omezené prostory pro větší účast !!!