-  Želivka, naše řeka z dob, kdy se u jejích břehů ještě kempovalo ....

   
   
   
   
   
   


-  Zálesí, náš domov z časů hodně minulých

   
   
   
   
   
   
   


-  nejstarší pohlednice Humpolce a okolí z přelomu 19. a 20. století