Jistě jste se také někdy mnozí zamysleli, jak silná musí být touha člověka, která ho žene shromažďovat stále nová fakta a z nich psát paměti. Proč? Důvod je prostý ... Vzpomínky s náhledem do minulosti života.
Orlíku jsem dal slib, že sestavím podrobné dějiny klubu. Ale jak začít, když nemáte fotodokumentaci a další potřebné podklady? Od založení klubu v roce 1986 byly tvořeny podrobné kroniky psaných událostí, včetně fotografií, úředních listin apod. Asi v polovině devadesátých let, kdy se tehdy klub MFC Orlík nacházel téměř před rozpadem a svým koncem, putovaly kroniky klubu z ruky do ruky až zmizely úplně. Asi po šesti letech, v roce 2002, se ozval čerstvý majitel domku v obci Hvozdec u Hořovic, že prý po zakoupení domku před jeho rekonstrukcí objevil na půdě kroniky klubu Orlík Humpolec, včetně několika registračních průkazů členů klubu. Jedná se o žert? Hvozdec vzdálen 160 km od Humpolce ... Kroniky se nacházely ve vlhku na půdě, kam dost zatékalo. Cesta do Hvozdce, nepopsatelná euforie, třebaže byla zachráněna necelá pětina fotografií z asi osmi až devíti set kusů a jen nepatrná část dalšího materiálu.
Netuším, kdo pochopí jakou cenu má zachráněný materiál pro pár členů spolku, kteří pečují o archiv klubu a další lidi z Orlíku. Od té doby se upustilo od psané kroniky a tvoří se tzv. videokronika, tedy záznamy na CD a DVD.
Sbírky, historie, kroniky je krásná záležitost, ale občas jsem zastižen myšlenkou,
jaký osud budou mít tyto unikáty za několik let, desetiletí.

                                              Roman "Štolba" Havelka


  MFC Orlík - o klubu
  Fotbalisté klubu
  Klubovna
  Největší úspěchy
  Ligové tituly Orlíků
  Orlík Cup
  Víte, že ...
  Foto pro pamětníky
  Tisk o nás
  Vyznání z rádia
  Příběh kroniky

www.autogramy-sport.cz
        Sportovní archiv a sbírka
komplex tvořen od roku 1971, stálá expozice vystavena na os. Zálesí

5310 autogramů (3200 certifik.
      nebo osobně věnovaných)
58 dresů NHL, fotbal - certifikát

-  39 fotbal.pohárů (kopie - fi.Resin
       - Evropa, Již. Amerika, Afrika)
memorabilia (medaile, hokejky,
       čísla z atlet. dresů věnované od
       českých sportovních legend)
knihy, programy, almanachy, fota,
        tabla, sport tisk a magazíny aj.
videoprojekce ze sport. akcí -
        OH, fotbal, hokej - od r.1972

x