Humpolec v zrcadle času    I.-VII. díl

autor:  Mgr.Roman Brzoň & kolektiv autorů

vyd. 2012-2014, váz., cca 208 stran

Kolektiv autorů se v každém ze sedmi dílů vydává po stopách historie jednotlivých odvětví vývoje na Humpolecku. Doplněno bohatou dokumentací dobových fotografií, archivních listin a razítek.

Vydáno: I. a II. Spolky a spolkový vývoj, III. Osobnosti, IV. Humpolec a Zálesí v obraze přírody, V. Archeologie na Humpolecku, VI. Historie školství Humpolecka, VII. Řemesla, průmysl, živnosti

 

Magor a jeho doba

autor:  Marek Švehla

vyd. 2017, brož., 574 stran

Životopis významné české osobnosti, humpoleckého rodáka, Ivana Martina Jirouse (23.9.1944 - 9.11.2011). Obsahem je mj. více než 300 unikátních fotografií.


  Želivka naše řeka

autor:  František Pleva

vyd. 2004, váz., 280 stran

Kniha popisuje a obrazově dokumentuje celou část toku řeky. Historii, místopis a kulturní památky zatopených měst, vesniček a celého území podél toku řeky Želivky.

 

Ve starých humpoleckých uličkách

autor:  Mgr. Zdeněk Škrabánek

vyd. 2017, váz., 524 stran

Na starých fotografiích a pohlednicích si zde můžeme prohlédnout původní podoby domů a ulic a celkově města, které bylo značně pozměněno při asanačních zásazích v druhé polovině 20. století. Kniha analyzuje dostupné historické a ikonografické materiály k místopisu města, připojuje opravený adresář majitelů jednotlivých čísel popisných (1-540) z roku 1891, ale i jiné zajímavosti z historie města a jednotlivých domů.


  Vzpomínání na Humpolec, vlast a Evropu kolem

autor:  Jiří Kryštůfek

vyd.  2018, brož., 298 stran

Autor ve své publikaci provází čtenáře vzpomínkami na Humpolec, místní život od přelomu 19. a 20. století, zdejší osobnosti a především
ohlédnutí za svým životem a rodinou nejen v Humpolci, ale i dále za hranicemi tehdejšího Rakousko-Uherska a později Československa. Publikace je doplněna obsáhlou fotodokumentací z autorova archivu

  Paměti města Humpolce

autor:  Jeronym Jan Nepomuk Solař

vyd. sepsáno v r. 1863 - kniha vydaná 2012, váz., 143 stran

Jedná se o znovuvydání díla regionálního historika. Zachytil v něm historii města Humpolce, které bylo jedním ze dvou center panství Herálec s připojeným statkem Humpolec. Kniha pojednává o dějinách Humpolce za vlády jednotlivých šlechtických rodů, o způsobu života obyvatel, uvádí etnografické údaje, popisuje památky. Dále poskytuje informace o cechovní výrobě, o počátcích a rozvoji průmyslové výroby, ale i o významných událostech, které zasáhly do života lidí. Řada obyvatel zde najde předky.

  Humpolec ohlédnutí za starými časy

autor:  Pavel Nocar

vyd. 2012, váz., 153 stran

V publikaci, stručně popisující historii Humpolce, autor zejména nabízí prostřednictvím řady fotografií možnost porovnání dřívějšího a současného vzhledu města.

  Humpolecké soukenictví

autor:  Pavel Nocar

vyd. 2010, váz., 149 stran

Soukenictví bylo v Humpolci tradicí, dnes již nostalgická vzpomínka. V publikaci nalezneme zdejší historii soukenictví, továrny, jejich majitele ...

   Humpolec včera a dnes

autor:  Zdeněk Škrabánek, Milan Šustr

vyd. 2022,  váz. 128 stran

Fotografické srovnání časové proměny města, jeho podstatných částí.

  Humpolec a okolí - architektura

autor: D.Merta, M.Kotalík, P.Kratochvíl, Z.Lukeš, Z.Prokopová, K.Pučerová, R.Vrabelová

vyd. 2014, brož., 238 stran

Výpravnou publikaci seznamující s 54 výraznými stavbami včetně nerealizovaných velkorysých plánů Josefa Gočára, ale i současnými stavbami, které dokazují, že Humpolec na mapu české architektury zaslouženě patří.

  175 let pošty v Humpolci

autor:  Josef Zmek

vyd. 2011, brož., 43 stran

Podrobně sepsaná historie místní pošty. Jednotlivá období, veškerá místa, kde byla umístěna, přehled poštmistrů. Publikace je doplněna fotodokumentací a mnoha unikáty z autorovi sbírky poštovnictví, filatelie.

  Humpolec 800 let

autor:  MěNV v Humpolci, kolektiv autorů

vyd. 1980, brož., 96 stran

Vydáno k výročí 800. let existence města Humpolce. Publikace provází od počátku města průřezem celé historie, doplněno 20 str. fotodokumentace.

  100 let tělovýchovy v Humpolci

autor:  kolektiv autorů

vyd. 1968, brož., 95 stran

Od založení Sokola, dále FDTJ, těžká atletika, sportovní letectví, gymnastika, česká házená, kopaná, šachy, hokej a zimní sporty ...

  60 let kopané v Humpolci

autor:  TJ Jiskra Humpolec

vyd. 1973, brož., 131 stran

Vydáno k výročí založení klubu a 60. let jeho existence. Průvodce od úplných začátků klubu, na kterých místech se budovala hřiště a kapitola k učinkování klubu v divizi, tehdejší třetí nejvyšší fotb. soutěži v ČSSR.

  60 let tělocvičné jednoty Sokol v Humpolci 1868-1928

autor:  kolektiv členů Sokola v Humpolci

vyd. 1929, brož., 64 stran

Vydáno k otevření místní nové sokolovny, průvodce historií humpoleckého Sokola a kompletní seznam všech členů k roku 1928.

  Turistický průvodce po Humpolci a okolí

autor:  Oldřich Kocian

vyd. 1936, brož., 80 stran

Historie města, dále školství, tělocvik a sporty, zajímavá místa na Humpolecku, podrobný popis tras.

  Humpolec a Zálesí v Českém rozhlase 1940

autor:  kolektiv autorů

vyd. 1940, brož., 52 stran

Humpolec a Zálesí, staré zlaté časy humpoleckého soukenictví, zemědělství na Humpolecku, průmyslové a živnostenské podnikání na Humpolecku, želivské zvony.

  Čtvrtstoletí okresního musea humpoleckého

autor:  Josef Kopáč

vyd. 1924, brož. 16 stran

Jak vzniklo humpolecké muzeum, zajímavé předměty ve sbírce muzea, kompletní seznam všech zakládajících, čestných a činných členů muzea v Humpolci do roku 1923.

  Padesát let obchodního gremia v Humpolci

autor:  výbor obch. gremia

vyd. 1937,  brož. 40 stran

Zástupci humpoleckých obchodníků a živnostníků bilancují padesát let, v období 1886-1936, hospodářství a celkového rozvoje města.