Vlastivědný sborník okresu Humpoleckého


Magazín formátu cca A5 byl vydáván 1x za měsíc v letech 1919-20 až 1947-48 (mimo r. 1941-1946).
Pro každého, kdo se zajímá o dějiny Humpolecka, obsah  poskytuje velmi zajímavá data a mnoho údajů o životě našich předků, pověsti z našeho regionu, zvyky, tradice a co, kdy, kde a jak vznikalo nového. Sborník "Zálesí", resp. jeho ročníky, byly vydávány v uvedených letech pro školní mládež, přesto tyto můžeme vnímat za jakousi kroniku našeho mikroregionu ......
 Rakousko-Uherská monarchie, c.k. mocnářství, od 8.6.1867 do 31.10.1918, bezesporu nejsmyslnější a nejlepší období českých zemí v celých jejich dějinách. Bohužel, kaňkou se staly roky 1914-1918 ... Ve spolku Orlík se o Rakousko-Uhersko zajímáme nejen z hlediska naučného poznávání a vědy, ale také ze sběratelského zájmu. Každý rok na osadě Zálesí, po dobu jednoho měsíce (pol. srpna - pol. září), pořádáme expozici z našich sbírek z období Rakousko-Uherska, včetně doplňujícího komentáře.

viz. příloha:  ukázka několika úředních listin z let 1803 - 1891, kdy místo poštovní známky se
                      používaly papírové a v
oskové pečetě, později kolky atd. ....