Naše řeka Želivka z dob, kdy se u jejích břehů kempovalo ....