Prioritou nám je . . . svoboda, volnost, nezávislost, život bez
           přizpůsobování se hlupákům
Zásadou nám je . . .  příroda, sport, historie mikroregionu Zálesí,
           období c.k. mocnářství, resp.z přelomu 19. a 20. století
           Rakousko-Uherské monarchie

Vyhraněný názor máme na . . . lidskou společnost, politiku,
           soudruhy
a jejich sympatizanty a zkrátka na
všechny,
           kteří to vždy mysleli dobře
Zájmem se nám stalo téma . . . "život mimo systém s úpravou
           několika
bodů nepsaných pravidel"
 
V červnu roku 1980 byla z tehdejší politické moci zlikvidována trampská osada Zálesí a nebýt této události a zvlášť politicky vedeného soudu, nikdy by nevznikl spolek Orlík !!!
 
Vznik:
 
Podstata:
 
Činnost:
 
Smysl existence:
 
Orlík byl založen šest let po politické likvidaci osady Zálesí a byl "postaven" na shodných
názorech a přesvědčeních se členy bývalého Zálesí.
Oficiální registrace pod sportovním oddílem, tehdy v rámci zájmového sdružení, spočívala ke zmenšení intenzivního dohledu státních orgánů nad námi, čtyřmi členy, kteří jsme po likvidaci Zálesí zůstali doma a neodešli za
dvanácti kamarády do exilu.
Sport byl hlavní náplní programu spolku, klub malého fotbalu skvěle reprezentoval v nejvyšších republikových soutěžích. Byli jsme velmi aktivní v rámci akcí proti tehdejšímu socialistickému režimu, přispívali jsme do samizdatové literatury a tisku.
Od konce devadesátých let jsme pořádali společenské a sportovní akce pro nejširší veřejnost.
Po roce 1989, po pádu totality,  existence Orlíku pozbývala smyslu, měl být zrušen. Jestliže spolek je stále činný, potom je v české společnosti určitě něco špatně . . . . .
Musíme si také přiznat, že Orlík je stále jakýmsi ostrůvkem svobody nás členů. Někteří jsme si díky existenci spolku splnili sportovní cíle, prohlubujeme si znalosti v našich zájmech, koníčcích a vědních oborech, mladé generaci poskytujeme náhled do minulosti.