"Náš pozitivismus vychází z čistého humoru bez vtipu a mozaika našeho negativismu je po léta skládána střety s blbci a s komunistickou státní mocí a s jejími bezpečnostními orgány".Orlík byl založen šest let po politické likvidaci osady Zálesí a byl "postaven" na shodných
názorech a přesvědčeních se členy bývalého Zálesí.
Oficiální registrace jako sportovního oddílu, tehdy v rámci zájmového sdružení, spočívala ke zmenšení intenzivního dohledu státních orgánů nad námi, čtyřmi členy, kteří jsme po likvidaci Zálesí zůstali doma a neodešli za
dvanácti kamarády do exilu.
Často jsme přispívali do samizdatové literatury, Orlíku, klubu malého fotbalu, se velmi dařilo ve sportovních soutěžích. Od konce devadesátých let jsme pořádali společenské a sportovní akce, mj. i pro širší veřejnost apod.
Po roce 1989 existence Orlíku pozbývala smyslu, měl být zrušen. Jestliže spolek je stále funkční, činný, potom je v české společnosti asi něco špatně . . . . .
Je také nutné si přiznat, že Orlík plní jakýsi ostrůvek svobody nás členů, někteří jsme si díky existenci spolku splnili sportovní cíle, stále si prohlubujeme znalosti v našich zájmech, koníčcích, vědních oborech jakými jsou příroda, životní prostředí a např. také sběratelství.